Never Give Up (2023) ออฟฟิศนี้ยังมีหวัง

EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11
EP 12
EP 13
EP 14
EP 15
EP 16
EP 17
EP 18
EP 19
EP 20
EP 21
EP 22
EP 23
EP 24
EP 25
EP 26
EP 27
EP 28
EP 29
EP 30
EP 31
EP 32
EP 33
EP 34
EP 35
EP 36
EP 37
EP 38
EP 39
EP 40
เรื่องราว แผนกการวางแผนที่สามของเกาฟาอีเลคทรอนิกส์กรุ๊ปเป็นแผนกระดมสมองที่ทุ่มเทให้กับการสร้างนวัตกรรมใหม่โดยเฉพาะ ครั้งหนึ่งเคยประสบความสำเร็จในการนำเสนอโมเดลข้ามรุ่น “เกาซือ 3s” ซึ่งกลายเป็นผลิตภัณฑ์หลักของกรุ๊ปมานานนับสิบปี ทำให้เกาซืออิเลคทรอนิกส์เป็นผู้นำในด้านอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงกลายเป็นแผนกที่มีคุณค่า ทว่าตั้งแต่นั้นมาการวางแผนของแผนกที่สามก็อยู่ในช่วงพักตัว ไม่มีไอเดียดี ๆ อีก ทำให้ตอนนี้จึงกลายเป็นแผนกที่โดนทิ้งขว้าง

2023Never Give Up (2023) ออฟฟิศนี้ยังมีหวัง พากย์ไทยซีรีย์ 2023 Never Give Up (2023) ออฟฟิศนี้ยังมีหวัง พากย์ไทยซีรีย์ตอนแรก Never Give Up (2023) ออฟฟิศนี้ยังมีหวัง พากย์ไทยซีรีย์ตอนใหม่ Never Give Up (2023) ออฟฟิศนี้ยังมีหวัง พากย์ไทยซีรีย์ออนไลน์ Never Give Up (2023) ออฟฟิศนี้ยังมีหวัง พากย์ไทยซีรีย์ออนไลน์ใหม่ Never Give Up (2023) ออฟฟิศนี้ยังมีหวัง พากย์ไทยซีรีย์เกาหลี Never Give Up (2023) ออฟฟิศนี้ยังมีหวัง พากย์ไทยซีรีย์เกาหลีออนไลน์ Never Give Up (2023) ออฟฟิศนี้ยังมีหวัง พากย์ไทยซีรีออนไลน์ซับไทย Never Give Up (2023) ออฟฟิศนี้ยังมีหวัง พากย์ไทยดูซีรีย์ Never Give Up (2023) ออฟฟิศนี้ยังมีหวัง พากย์ไทย