The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจ

EP 1

ในช่วงราชวงศ์หมิง หลัวสิบเอ็ด คุณหนูสิบเอ็ดสกุลหลัว เป็นบุตรีอนุภรรยาที่มีฐานะต่ำต้อย

The Sword and The Brocade (2021)The Sword and The Brocade (2021) ร้อยรักปักดวงใจดู ร้อยรักปักดวงใจ ตอนแรกดูซีรี่ย์จีนในตำนานร้อยรักปักดวงใจ