You Are My Glory (2021) ดุจดวงดาวเกียรติยศ

EP 1
เธอก็ยังใช้ชีวิตปกติ ยังมีแฟน ยังหวังว่าจะสามารถใช้ชีวิตได้โดยปราศจากผู้ชายคนนั้น อวี้ทู่ หรืออวี้ต้าเสินแห่งโรงเรียนมัธยม เขามีความฝันที่จะเป็นวิศวกรการบินและอวกาศ แต่ครอบครัวอยากให้เรียนเกี่ยวกับการเงิน

You Are My Glory (2021)You Are My Glory (2021) ดุจดวงดาวเกียรติยศซีรี่ย์จีนครอบครัวดุจดวงดาวเกียรติยศดู ดุจดวงดาวเกียรติยศ ตอนจบ